Studentske.eu

10.1. LITERÁRNE PRÚDY PO ROKU 1945

LITERÁRNE PRÚDY PO ROKU 1945 Otrasné udalosti vojny ovplyvnili aj tematickú podobu umenia, najmä literatúry. Kým západná literatúra nadväzovala na predvojnové umelecké smery a súčasne experimentovala s novými, v literatúre socialistických krajín vládol jednotný...

10. Povojnová literatúra – Dramatická tvorba po r.1945

Dramatická tvorba po r.1945 Absurdná dráma- antidráma – začala sa rozvíjať v 50. rokoch 20. st.– vychádzala z existencialistickej filozofie– predstavitelia absurdnej drámy zmenili tradičnú štruktúru drámy na tzv. antidrámu- chýba súvislý dej, často...

9.4. Sociálno – psychologický realizmus

Sociálno – psychologický realizmus – prienik do vnútra človeka v stave spoločenského ohrozenia– expresionistické tendencie– sociálna tematika– pohľad do hĺbky človeka– dedinské prostredie– hrdinovia – obyčajní ľudia s mravnou prevahou nad bohatstvom , mocou...

9.3. Slovenská medzivojnová poézia

Slovenská medzivojnová poézia Medzivojnová literatúra sa vyznačuje rozmanitosťou umeleckých štýlov, smerov, tém = pluralitný model literárneho vývoja. Členenie literárneho vývoja na obdobia:• Literárne obdobia ČSR (1918-1939)– Literatúra 20.tych rokov– Literatúra 30.tych rokov• Literatúra obdobia...

9.2. Postava matky v medzivojnovej literatúre

Postava matky v medzivojnovej literatúre Ivan Stodola – Bačova žena, Július Barč-Ivan – Matka, Rázus, Milo Urban – Živí bič Ivan Stodola ( 1888 – 1977 ) Reprezentuje tradičnú realistickú drámu, v ktorej využíva...

9.1. Naturizmus v slovenskej próze

Naturizmus v slovenskej próze Drak sa vracia -naturizmus zobrazuje človeka spojeného s prírodou ,preto autori naturizmu uplatňujú lyrizáciu vo všetkých zložkách štruktúry diela-nastupuje v 30. rokoch 20. str. ako reakcia na odľudštenosť doby (hospodárska...