Studentske.eu

ERNEST HEMINGWAY

Autor: ERNEST HEMINGWAY (1878-1961)-narodil sa v Amerike v Oak Parku, bol synom lekára, obľuboval prírodu, poľovačky, šport, po skončení strednej školy sa stal novinárom, dobrovoľne sa prihlásil do 1. sv. vojny, pre zrakové problémy...

KOMU ZVONIA DO HROBU

KOMU ZVONIA DO HROBU-román-dej sa odohráva počas troch dní počas španielskej občianskej vojny, hlavná postava – Robert Jordan, Američan, ktorý dobrovoľne ide do šp. obč. vojny na strane partizánov, je pridelený k jednej partizánskej...

Stratená generácia

1.6 Stratená generáciaSkupina autorov poznačených udalosťami prvej svetovej vojny, ktorí začali tvoriť v 20. rokoch 20. storočia. Stratenou generáciou s veľkým S sú označovaní americký autori, ktorí bojovali priamo na fronte 1. sv. vojny...

NA ZÁPADE NIČ NOVÉHO

Dielo: NA ZÁPADE NIČ NOVÉHO-román-dielo má podľa slov autora podávať správu o generácii, ktorú zničila vojna, o ľuďoch, ktorý vo vojne neumreli, ale vojna ich poznačila-hlavným hrdinom a rozprávačom je Paul Bäumer, dej začín,...

Nový román

1.3 Nový románTento smer sa začal rozvíjať v 50. rokoch vo Francúzsku. Spisovateľov spájala myšlienka, že tradičný balzacovský román už dospel do štádia, kedy nedokáže odrážať realitu súčasnosti a vyhovieť umelcovým potrebám, ak sa...

Neorealizmus

1.4 NeorealizmusPovojnový smer, ktorý vznikol v 50. rokoch a rozvíjal sa len v Taliansku. Rozvíjal sa okrem literatúry aj vo filme. Autori vychádzali z tradície realizmu, zobrazovali neštylizovanú skutočnosť. Zobrazovali život najnižších vrstiev, hlavne...

Objektivizmus

1.5 ObjektivizmusAutori, ktorí nadviazali na realistické tradície, snažili sa písať a zobrazovať udalosti objektívne. Autor: THOMAS MANN (1875-1955)-narodil sa v Lübecku, žil v Mníchode, pred vojnou emigroval do USADielo: BODDENBROOKOVCI-román rieka-zobrazuje osudy štyroch generácii...

JEAN PAUL SARTRE

Autor: JEAN PAUL SARTRE (1905-1980)-je spisovateľom kategorického odmietania všetkého, čo prichádza od druhého, všetkého, čo si dobrovoľne nezvolí, takí sú i jeho hrdinovia-patrí medzi ateistov, boh podľa neho neexistuje, človek musí dať zmysel svetu...

ALBERT CAMUS

Autor: ALBERT CAMUS (1913-1960)-narodil sa a žil v Alžírsku, toto prostredie ho ovplyvnilo, počas vojny bol v hnutí odporu-jeho svet je priestranný, otvorený (pláže), jeho vzťah k životu je pozitívny, absurdný nie je ani...

Beat generation

1.3 Beat generationGenerácia amerických autorov, ktorá sa hlásila k neobmedzenej slobode jednotlivca. Dôraz kládli na vnútorný život človeka. V ich dielach bol dôležitý rytmus a hudobnosť, spolupracovali s jazzovými hudobníkmi. Bojovali proti zaužívaným konvenciám,...