Studentske.eu

HODINY A MINÚTY

HODINY A MINÚTY-zbierka noviel-o vojnových udalostiach, SNP, konfrontácia SNP a prítomnosti-SNP ukazuje inak, neidealizovaneKOLÍSKAZITA ČERNEKOVÁCUDZÍ-novela o rodinných vzťahoch narušených vojnou, rodina si ostala cudzia ZRUB Z KAMEŇA-novela s vojnovou tématikouROLE-románová dilógia-zobrazuje tu zmeny na...

ČERVENÉ VÍNO

ČERVENÉ VÍNO-generačný román-zobrazuje osudy troch generácii rodiny Habdžovcov v období od začiatku 20. storočia do 30-tych rokov-román je z veľkej časti autobiografický, Habdžovci sú obrazom jeho rodiny-cez osudy postáv vykresľuje i dobu, politické pomery...

VLADIMÍR MINÁČ

Autor: VLADIMÍR MINÁČ (1922-1996)-narodil sa v Klenovci, vyštudoval Filozofickú fakultu UK,-stal sa predsedom Matice slovenskej-venoval sa politike, bol poslancom za KSS, bol aj novinárom a kritikom-zúčastnil sa na SNP, bol aj v koncentráku-bol oficiálnym...

GENERÁCIA

GENERÁCIA-románová trilógia napísaná po roku 1956 vylepšenou metódou soc. real.-snažil sa zachytiť triedne uvedomenie jeho generácie-pre postavy je najdôležitejšie ich triedne zaradenie, ktoré ovplyvňuje ich životDLHÝ ČAS ČAKANIA-prvá časť trilógie-z obdobia slovenského štátu, posledných...

13. MATURITNÁ OTÁZKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

13. MATURITNÁ OTÁZKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKASlovenská próza po roku 19451 Slovenská próza po roku 19451.1 Roky 1945-1948V tomto období pretrvávala literárna situácia predchádzajúceho obdobia, avšak nastalo i uvoľnenie pomerov, takže bolo možné otvorene kritizovať...

Existencionalizmus

1.1.4 ExistencionalizmusK tomuto vo svete sa rýchle rozvíjajúcemu smeru sa priklonili i niektorí z našich autorov, u iných možno v dielach badať len jeho náznaky.Autor: DOMINIK TATARKADielo: FARSKÁ REPUBLIKA1.2 Roky 1948-1956Vo svete sa presadil...

Osamelý bežci

1.4.2 Osamelý bežciNadviazali na tvorbu Beat generation. Otvorene a priamo kritizovali spoločnosť. Nesúhlasili s dobou, s morálnym stavom spoločnosti, volali po čistote a ľudskosti. Svojimi dielami chceli provokovať. Diela boli zložité, určené pre vzdelaného...

POZNÁMKY NA EPOS

POZNÁMKY NA EPOS-zbierka-experimentuje s kombináciou prózy a poézieSLOVÁK NA MESIACI-zbierka satirických básní-množstvo básní je napísaných na základe článkov z novín, ktoré sú v nich vloženéPLAKAŤ JE KRÁSNE-zbierkaMODRÁ KNIHA ROZPRÁVOK-tvorba pre detiKVET ALFABET-výber z tvorby...

Obdobie 1968-koniec 80-tych rokov

1.4 Obdobie 1968-koniec 80-tych rokovNastáva znova obnovenie moci komunizmu, normalizácie a návrat k pomerom s pred roku 1956. Zanikajú časopisy, ktoré zabezpečovali pluralitu názorov. Mnohý spisovatelia emigrovali. Tí spisovatelia, ktorí neboli členmi Zväzu slovenských...

Trnavská skupina – konkretisti

1.3.2 Trnavská skupina – konkretistiVstúpili do literatúry v roku 1958 a ovplyvňovali ju polovice 60-tycho rokov. Vyjadrovali svoj nesúhlas s tým, ako sa písala poézia, boli proti tomu aby do nej zasahovala ideológia. Mysleli,...