Studentske.eu

BEG BAJAZID

Dielo: BEG BAJAZID-librettoODSÚDENÝ K VEČITEJ ŽÍZNI -básnická zbierka-neosymbolistická tvorba, ovplyvnený Březinom, Appolinairom, Verlainom-hlavé témy sú osamelosť a nepochopenie-zbierka má tri časti, prvé dve sú pochmúrne, v tretej príklon k vitalizmu DNES MILUJEM SVOJ DEŇ-odklon...

Téma sociálnych motívov

Téma sociálnych motívovSALOMEMISS ELLÉNDIEVČA OD TLAČIARENSKÉHO STROJAFABRIKA V NOCIEŠTE RAZ KEBYCH NA SVET PRIŠIELGENESIS A EXODUS-báseň o jeho živote, začiatok smutný – „Hodil som na svet pohľad pošmúrny a vložil srdce do urny.“, druhá...

ODKAZ MŔTVYM

ODKAZ MŔTVYM-historický románMAROŠKOMAROŠKO ŠTUDUJE-autobiografické diela-o jeho študentských rokoch, vtedy sa učilo po maďarsky, Slováci zakladali tajné spolky, keď sa zistilo, že študent je v nejakom z nich, vhodili ho zo školy, o ňom to...

Vitalizmus

1.3 VitalizmusVitalizmus nebol umelecký smer, ale len prúd, pretože nemal presne určené pravidlá. Vznikol na základe filozofie vitalizmu Henryho Bergsona. Vitalizmus pochádza zo spojenia elan vital, ktrým bola označovaná životná energia, o ktorej vitalisti...

Prechodná generácia

1.2 Prechodná generáciaTíto autori tvorili na rozhraní medzi realistickou tradíciou a novými smermi. Autor: MARTIN RÁZUS (1888-1937)-narodil sa vo Vrbici, v rodine robotníka, vyštudoval evanjelickú teológiu, pôsobil po celom Slovensku-stal sa predsedom SNS, bol...

MATKA

MATKA-protivojnová báseň-matka dostala od syna list, že príde z frontu, čakala naňho na stanici, vlak prišiel bez syna, čakala ho ďalej, v noci zmrzla, na druhý deň prišiel list, kde syn oznamuje, že pôjde...

Rozdelenie slovenskej medzivojnovej poézie

Rozdelenie slovenskej medzivojnovej poézie1. Hviezdoslavovsko-Kraskovské tradície s národnoobranným charakterom JANKO JESENKÝ, VLADIMÍR ROY, ANDREJ ŽARNOV2. Prechodná generácia ŠTEFAN KRČMÉRY, MARTIN RÁZUS3. Vitalizmus JÁN SMREK4. Neosymbolizmus EMIL BOLESLAV LUKÁČ, VALENTÍN BENIAK5. Poetizmus JÁN SMREK, LADISLAV...

PISÁR GRÁČ

PISÁR GRÁČ-román-jeho najexperimentálnejšie dielo-pisár Gráč je postava zároveň rozprávač, vedie rozhovory sám zo sebou, zo živými aj z mŕtvymi, chodí na cintorín, kde sa zhovára z mŕtvym pánom, ktorému dlhoval peniaze, sľubuje, že ich...

10. MATURITNÁ OTÁZKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

10. MATURITNÁ OTÁZKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKASlovenská medzivojnová poézia1 Slovenská medzivojnová poéziaDo tejto oblasti zaraďujeme poéziu z rokov 1918-1945. Spoločenská situácia vo sveteToto obdobie je charakterizované rozdelením sveta na kapitalistický a socialistický, vznikom hospodárskych kríz,...

VÍZUM DO EURÓPY

VÍZUM DO EURÓPY-zbierka noviel-všíma si rôzne Európske veľkomestá, motívy exotiky, cestovania, cudzích krajov, opisuje aj ľudí žijúcich v týchto krajoch, hlavne z okraja spoločnosti – prostitútky, zlodejov, námorníkov-expresionizmus sa prejavuje v pochmúrnych opisoch niektorých...