Studentske.eu

Lyricky tvarovaná próza

1.2.2 Lyricky tvarovaná prózaAutor: JOZEF CÍGER-HRONSKÝ (1896-1960)-narodil sa vo Zvolene, v rodine tesára, vyštudoval učiteľský ústav-cez 1 sv. vojnu bol na talianskom fronte, po návrate znova učil, stal sa podpredsedom Matice Slovenskej-redigoval detský časopis...

IVAN HORVÁTH

Autor: IVAN HORVÁTH (1904-1960)-narodil sa v Senici, pochádzal z národne uvedomelej rodiny, od malička vedený k učeniu jazykov-vyštudoval právo a zároveň politické vedy na Sorbone-pôsobil ako advokát a československý veľvyslanec v Budapešti-zúčastnil sa protifašistického...

ATÓMY BOHA

ATÓMY BOHA-poviedka, ktorú neskôr prepracoval na román-rozhovor bacilov o svojich dejinách-snaha vzbudiť u ľudí záujem o medicínu, poukázať na to, aký je človek slabý , v rukách malých bacilov je osud človekaDIABOL A DIABOLO-vyjadruje...

MUŽ S PROTÉZOU

MUŽ S PROTÉZOU-expresionistický román-hlavnou postavou je poručík Seeborn, chladný a zlý človek, preto o ňom autor hovorí, že má miesto srdca protézu, sám je bez citov, ale rád ničí city iných, jeho konanie je...

Socialistický realizmus

1.1.3 Socialistický realizmusAutor: PETER JILEMNICKÝ (1901-1949)-pochádzal z rodiny železničiara-vyštudoval učiteľský ústav, a obchodnú školu, pôsobil ako učiteľ na Kysuciach-1926-28 študoval žurnalistiku v Moskve, po návrate sa stal redaktorom Pravdy v Ostrave-po vzniku Slovenského štátu...

Lyrizačné tendencie

1.2 Lyrizačné tendencie1.2.1 Ornamentálna próza Autor: JÁN HRUŠOVSKÝ (1892-1975)-vyštudoval obchodnú akadémiu, počas 1. sv. vojny bol na talianskom a ruskom fronte, po vojne bol redaktorom, ako redaktor bol na ročnom štúdijnom pobyte v Ríme-vo...

ŽIVÝ BIČ

ŽIVÝ BIČ-román-prvé z diel o obci Ráztoky, zo začiatku prvej svetovej vojny-ukazuje dôsledky prvej svetovej vojny a jej dopad na dedinu 1. majetkové – rekvirácia majetku, kostolného zvona, chudoba2. fyzické – zabitý a zmrzačený...

CESTA ŽIVOTOM

CESTA ŽIVOTOM-román-je to chronologické spracovanie života Jozefa Svoreňa, cez ktoré autor vykresľuje život na Orave pred koncom monarchie, cez prvú svetovú vojnu až po prvé dni ČSR-kritika života uhorskej aristokracie, úradníkov, maďarónov, poukazuje na...

Realistické tradície

1.1 Realistické tradície1.1.1 III. vlna slovenského realizmu Autor: LADISLAV NADÁŠI-JÉGE (1866-1940)-okrem III. vlny realizmu má jeho tvorba aj naturalistické prvky-pochádza z rodiny advokáta, bol Slovák, ale jeho otec si pomaďarčil meno, aby bol úspešný,...

Rozdelenie slovenskej medzivojnovej prózy

Rozdelenie slovenskej medzivojnovej prózy1. Pokračovanie v tradícii realizmu1) III. vlna slovenského realizmuLADISLAV NADÁŠI-JÉGE2) Sociálno – psychologický realizmus Dej sa odohráva na dedine, zaoberá sa sociálnymi problémami dediny, dôraz je kladený na psychiku postáv, dedinčania...