Studentske.eu

ŽALMY A HYMNY

ŽALMY A HYMNY-v tomto cykle sa zaoberá vznešenými témami v súvislosti s náboženstvom, zažíva krízu svojho kresťanského svetonázoru, pretože zisťuje, že je v rozpore s realitou, boha vždy pokladal za princíp spravodlivosti, ale okolo...

Veršovaná epika

Veršovaná epikaHÁJNIKOVA ŽENA-lyricko-epická básnická skladba pozostávajúca z Pozdravu, 15-tich spevov a Zbohom-Michal a Hanka Čajkovci sa nasťahujú do horárne, ktorú Michal zdedil po otcovi, sú šťastný, až kým sa Hanka nezapáči miestnemu šľachticovi Artušovi...

GÁBOR VLKOLINSKÝ

GÁBOR VLKOLINSKÝ-epos-nadväzuje na Eža Vlkolinského, zachytáva tu ale príčiny úpadku zemianstva, straty jeho spoločenského postavenia a postupného vymierania-Gábor je Ežov bratranec, jeho otec i matka sú alkoholici, dolieha naňho ešte aj nešťastná láska, chce...

Spoločenská situácia na Slovensku

Spoločenská situácia na SlovenskuPomery na Slovensku boli ovplyvnené hlavne následkami Rakúsko-Uhorského vyrovnania v roku 1867, po ktorom moc nad územím Slovenska získala úplne Uhorská strana, čo viedlo k zosilneným odnárodňovaním a maďarizačným snahám. Maďarská...

PAVOL ORSÁGH-HVIEDZDOSLAV

Autor: PAVOL ORSÁGH-HVIEDZDOSLAV (1849-1921)-študoval najprv na maďarskom gymnáziu v Miškolci, tam písal po maďarsky, po prestupe do Kežmarku začali naňho pôsobiť národovci a uvedomil si, že ako Slovák má písať po slovensky-vyštudoval právo v...

SONETY

SONETY-prvý cyklus-21 básní (sonetov), zamýšľa sa v nich nad vesmírom, nad človekom, jeho miestom v čase a priestore, chce uniknúť od zloby a neprávosti na Zemi, do sveta básnickej tvorby, nakoniec spoznáva, že jeho...

BOŽENA SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA

Autor: BOŽENA SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA-narodila sa v rodine evanjelického farára ako jedno z jedenástich detí, vzdelanie získala doma, v škole bola iba jeden rok, ich rodina si sama vydáva rukou písaný časopis Ratolesť, prakticky celý život...

6. MATURITNÁ OTÁZKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

6. MATURITNÁ OTÁZKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKAPrvá vlna slovenského realizmu1 Prvá vlna slovenského realizmuPod prvou vlnou slovenského realizmu rozumieme obdobie 1875-1890. Svetový realizmusRozvoj priemyslu, kapitalizmu a prírodných vied spôsobil vo svete znova privrátenie sa k...

JÁN PALÁRIK-BESKYDOV

Autor: JÁN PALÁRIK-BESKYDOV (1827-1870)-bol farárom-zúčastnil sa revolúcie, skoro v nej prišiel o život-vydával časopis Cyril a Metod, tam ostro kritizoval spoločnosť, i cirkev, žiadal zdanenie šľachty, maďarizáciu, žiadal parceláciu cirkevnej pôdy, zakázali mu vydávanie...

Realizmus

1.7 RealizmusAutor: PAVOL ORSÁGH-HVIEZDSLAVštudoval najprv na maďarskom gymnáziu v Miškolci, tam písal po maďarsky, po prestupe do Kežmarku začali naňho pôsobiť národovci a uvedomil si, že ako Slovák má písať po slovensky-vyštudoval právo v...