Studentske.eu

JOZEF GREGOR-TAJOVSKÝ

Autor: JOZEF GREGOR-TAJOVSKÝ (1874-1940)-je najvýznamnejším predstaviteľom slovenského realizmu-pochádza z rodiny remeselníka z deviatich detí, vychovali ho starý rodičia, starého otca si zobral za vzor, vyštudoval učiteľský ústav, potom obchodnú akadémiu v Prahe, kde bol...

Baroko

1.3 BarokoDráma sa na našom území v období baroka rozvíjala len minimálne a to na katolíckych školách pod vedením jezuitov a piaristov. Na týchto školách sa hrávali hry ku koncu školského roka v latinskom...

Romantizmus

.5 RomantizmusV romantizme sa na našom území snažili zdvihnúť národné povedomie, začala sa uplatňovať Štúrova slovenčina, dráma sa preto v tomto období príliš nerozvíjala, prvoradá bola poézia.1.6 Porevolučné a matičné rokyJe to obdobie rokov...

5. MATURITNÁ OTÁZKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

5. MATURITNÁ OTÁZKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKASlovenská dráma do 20. Storočia1 Slovenská dráma1.1 StredovekV období stredoveku sa dráma na našom území začala vyvíjať z náboženských obradov, ktoré sa uskutočňovali najmä počas Vianoc a Veľkej noci....

DETVAN

DETVAN-lyricko-epická skladba v piatich spevoch-historická tématika z obdobia Mateja Korvína1. spev – Martin-opisy krásnej prírody na Detve-opis hl. postavy – jednoduchého pastiera Martina Hudcovie, jeho spätosť s prírodou, na konci zabije Martin sokola, ktorý...

MARGITA A BESNÁ

MARGITA A BESNÁ-starý pltník na váhu rozpráva povesť o mladej vdove, ktorá sa túži vydať, nápadníkom sa ale viac páči jej pastorkyňa, vdova ju zo žiarlivosti vrhne zo skaly do Váhu, pod ťarchou svedomia...

Próza

1.2 PrózaAutor: JOZEF MILOSLAV HURBAN-písal len historickú prózu-vydával Almanach Nitra-jeho zásluhou vychádzal najstarší literárny časopis – Slovenské pohľady-napísal aj Štúrov životopisDielo: KORYTNICKÉ POHÁRIKY-satira, kritika alkoholizmuOD SILVESTRA DO TROCH KRÁĽOV-satira-kritika odnárodnenia, mamonárstva, nevzdelanostiSVADBA KRÁLE VELKOMORAVSKÉHOSVATOPLUK,...

Balady

Balady s tématikou tragických výjavov zo života ľuduZVERBOVANÝZABITÝKVETBásneDUMA BRATISLAVSKÁ-zachytáva jeho odchod z Bratislavského lýcea na podporu Štúra-stavia sa proti tým, čo chceli prekaziť rozvoj slovenského národaOROL VTÁKOROLJARNÁ PIESEŇKRAJINSKÁ PIESEŇŠAHY-autor tu vyjadruje tu smútok nad...

ANDREJ SLÁDKOVIČ

Autor: ANDREJ SLÁDKOVIČ (1820-1872)-vlastným menom sa volal Andrej Braxatoris-narodil sa v Krupine v rodine učiteľa ako jedno zo sedemnástich detí-študoval najskôr na lýceu Banskej Štiavnici, pracoval ako vychovávateľ v rodine Pišlových, potom študoval v...

Slovenský romantizmus

Slovenský romantizmusSlovesný romantizmus vychádzal z toho, že chcel pozdvihnúť národné povedomie ľudu. Tématika sa obmedzila v próze na národnú minulosť a v poézii na ústnu ľudovú slovesnosť a národnú minulosť (jánošíkovská, protiturecká tématika) v...