Studentske.eu

Poézia

1.1 PoéziaAutor: ĽUDOVÍT ŠTÚR (1815-1856)-narodil sa v rodine učiteľa v Zay-Uhrovci-študoval v Bratislave na evanjelickom lýceu, zapojil sa tam do činnosti Spoločnosti Česko-Slovanskej, ktorá sa pod jeho vplyvom zmenila na politickú-išiel študovať do Halle,...

SAMO CHALÚPKA

Autor: SAMO CHALÚPKA -je najstarším štúrovským básnikom, písal iba poéziu-písal len národnú poéziu pre ktorú sa inšpiroval z histórie, nedodržiaval však historické fakty, ale pridržiaval sa skôr ústnej ľudovej slovesnosti, aby lenpšie mohol zdôrazniť...

JANKO KRÁĽ

Autor: JANKO KRÁĽ (1822-1876)-bol najromantickejším a zároveň najrevolučnejším štúrovským básnikom-v jeho tvorbe sa prejavuje titanizmus aj individualizmus-študoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave, stál na čele študentov, ktorý nasledovali Štúra po jeho vylúčení do Levoče-myslel...

4. MATURITNÁ OTÁZKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

4. MATURITNÁ OTÁZKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKARomantizmus v slovenskej literatúre1 RomantizmusZa obdobie literárneho romantizmu sa na Slovensku pokladajú roky 1830-1850. Svetový spoločenská situáciaRomantizmus vznikol a rozvíjal sa v Európe v 18. až 19. storočí. Bolo...

Spoločenská situácia na Slovensku

Spoločenská situácia na SlovenskuSlovenské národné hnutie sa snažilo zapojiť medzi európske národné hnutia, ktoré mali súhrnný názov Mladá Európa, preto prijíma názov Mladé Slovensko. I napriek upadajúcemu feudalizmu v Uhorsku muselo hnutie čeliť tvrdej...

JÁN KOLLÁR (1793-1852

Autor: JÁN KOLLÁR (1793-1852)-bol evanjelický kňaz, písal po česky-študoval v Jene v Nemecku a počas štúdia tam zažil oslavy 300 výročia lutherovej reformácie a všimol si nemecký šovinizmus, navštevoval prednášky z histórie Nemecka v...

Acherón

Acherón-Acherón – slovanské peklo-stretáva tu tých, čo robili Slovanom zle, niektorých sem zaradil neprávom-celé to pripomína Danteho Božskú komédiu-dielom sa tiahnu dva základné motívy – ľúbostný (láska k Míne) a vlastenecký-dielo má aj prvky...

ANTON BERNOLÁK

Autor: ANTON BERNOLÁK (1762-1813)-pochádzal zo dediny Slanica na Orave-vyštudoval katolícku teológiu-pôsobil v Čeklisi (dnešné Bernolákovo), potom v Nových Zámkoch kde aj zomrel-svoju normu slovenčiny – bernolákovčinu odvodil zo západoslovenského nárečia z okolia Trnavy, pretože...

Klasicizmus v slovenskej literatúre

1.2 Klasicizmus v slovenskej literatúreKlasicizmus sa na Slovensku existoval v rokoch 1820-1830. Spoločenská situácia sa pre Slovákov značne zhoršila, pretože potom, čo Svätá Aliancia (Rakúsko, Prusko,Rusko) porazila Napoleóna začal sa v Uhorsku silný národnostný...

Próza

1.3.2 Próza1.3.2.1 Memoárová a cestopisnáAutor: ŠTEFAN PILÁRIK (1615-1693)Dielo: OSUD PILÁRIKOVSKÝ (1666) Autor: JÁN SIMONIDES (1648-1708)Dielo: VÄZENIE VYSLOBODENIE A PUTOVANIE (1676)-napísané formou denníka po latinsky-bol evanjelik, aj s priateľom ho poslali na galeje do Talianska,...