Studentske.eu

7.3. Ženské hrdinky v dielach svetového a slovenského realizmu

Ženské hrdinky v dielach svetového a slovenského realizmu Realistický hrdina: je človek, ktorý svojimi vlastnosťami charakterizuje istý kolektív v istom konkrétnom, ale typickom sociálnom prostredí. Je to reprezentant všetkých spoločenských vrstiev, kt. sa svojim...

6.4. Janko Kráľ

Janko Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko vyjadruje autorove rozpory, smútok a nespokojnosť so svetom, ale aj lásku k ľudu a vôľu priniesť mu slobodu skladá sa z troch častí: o Autor...

6.3. Stúrovská škola

Stúrovská škola – charakteristika tvorbymladá uvedomelá generácia, ktorá mala špecifické národné, kultúrne a politické cieleĽudovít Štúrbásnici: – Samo Chalupka– Janko Kráľ– Andrej Sládkovič– Ján Botto prozaici:– Jozef Miloslav Hurban– Ján Kalinčiak spoločné znaky: –...

6.2. Slovenský romantizmus

Slovenský romantizmus obdobie po klasicizme a osvietenstve, pred realizmomobdobie ohraničené dvoma veľkými revolučnými obdobiami vo svetovej histórii: 1789 – Veľkáfrancúzska revolúcia; 1848 – 1849 – protifeudálna celoeurópska revolúcia, nástup kapitalizmupreromantizmus a romantizmus na Slovensku:...