Studentske.eu

5. Európsky klasicizmus

Európsky klasicizmus Klasicizmus je umelecký smer v 17., 18. a včasnom 19. storočí, ktorý rozvíjalVznikol v 17. storočí, uplatnil sa v Taliansku a vo Francúzsku, v druhej polovici 18. storočia ovládol celú Európu (klasicizmklasické...

4.1. Slovenský barok

Slovenský barok nepriaznivé spoločenské podmienky: o upevňovanie feudalizmu – narastajúci hospodársky a spoločenský úpadok, sociálny útlako turecké vpády a protihabsburské povstaniao protestantská, najmä evanjelická reformácia a katolícka protireformácia – tento náboženský bojpriniesol i pozitívum,...

4. Barok

Barok posledné obdobie stredovekej literatúry (po humanizme a renesancii, pred klasicizmom)svetový barok: 16. – 18. storočieslovenský barok: 1650 – 1780spoločenské a politické podmienky: o feudalizmus a kresťanstvoo súperenie panovníckych rodov o moc (30-ročná vojna)o...

3. Humanizmus a renesancia

Humanizmus a renesancia Humanizmus a renesancia: Je to nové myšlienkové, spoločenské, kultúrne a umelecké hnutie. Cieľom je obrodenie človeka v duchu antických ideálov, znovuzrodenie antiky. Vzniká v TalianskuTento názor súvisí s: 1. Rozvoj meštiactva...

2. Stredoveká literatúra

Stredoveká literatúra(5 storočie n.l. – koniec 15 storočia) Nastupuje v Európe po zániku Rímskej ríše, kedy sa vývoj antickej kultúry prerušil. Na východe pokračovala neprerušená literárna tradícia starých ázijských kultúr. Charakter doby: V stredoveku...

1.1. Antická dráma

Antická dráma Vyvinula sa z lyricko-epických zborových piesní, na oslavu boha Dioníza (boh vína). Zborové piesne obsahovali epické rozprávanie, sprevádzané tancom. Prechod k dráme nastal, keď sa pred zbor postavila postava, ktorá dej predvádzala.Veľký...

1. Antická literatúra

Antická literatúra • Staroveká grécka literatúra• Staroveká rímska literatúra Starovekí Gréci (a po nich Rimania) sú tvorcami 1. európskej literatúry.Grécka literatúra je pôvodná a rímska je nepôvodná (napodobňuje grécku). Gréci vytvorili všetky 3 základné...