Studentske.eu

3. MATURITNÁ OTÁZKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

3. MATURITNÁ OTÁZKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKAOsvietenské myslenie v slovenskej klasicistickej literatúre1 Osvietenstvo a klasicizmus v slovenskej literatúreDo tohto obdobia zaraďujeme literatúru z rokov 1780-1830. Osvietenstvo:Osvietenstvo je spoločenským a myšlienkovým smerom, ktorý sa šíri v...

Osvietenstvo v slovenskej literatúre

.1 Osvietenstvo v slovenskej literatúreZa osvietenské sa v slovenskej literatúre pokladajú roky 1780-1820. V Rakúsko-Uhorsku vládol v Jozef II, ktorý prijal osvietenské myslenie a pod jeho vplyvom vykonal veľké množstvo reforiem. Zrušil všetky neužitočné...

Odborná próza

1.2.1.2 Odborná prózaAutor: JÁN JESENIUS (1566-1621)-bol rektor pražskej univerzity, uskutočnil prvú verejnú pitvu, po potlačení Stavovkého povstania bol sťatýDielo: L EKÁRSKE SPISY Autor: VAVRINEC BENEDIKT NEDOŽERSKÝ (1555-1615)-pôsobil na pražskej univerzite, jazykovedecDielo: DVE KNIHY ČESKEJ...

Baroková literatúra

1.3 Baroková literatúraNa Slovensku sa baroková literatúra rozvíjala v rokoch 1650-1780. Barok:Je to spoločenský, myšlienkový a umelecký prúd, ktorý vznikol sa začal šíriť zo Španielska. Podmienky boli ako v humanizme – 30. Ročná vojna,...

Poézia

1.3.1 Poézia1.3.1.1 Náboženská poéziaDelila sa na katolícku a evanjelickú. Autor: JURAJ TRANOVSKÝ (1592-1637)-evanjelický kňazDielo: CITARA SANCTORUM (1632)-evanjelický spevník-vyšiel v mnohých reedíciách, vždy doplnený Autor: BENEDIKT SZÖLLÖSZI-benediktínsky mníchDielo: CANTUS CATHOLICI (1655)-katolícky spevník1.3.1.2 Didakticko-reflexivna lyrikaAutor: PETER...

Po latinsky písaná literatúra

1.1.2.1 Po latinsky písaná literatúraZhruba od roku 1000 do prvej polovice 14-teho storočia.1.1.2.1.1 Náboženská literatúraPísali sa hlavne modlitby, žalmy, piesne, kázne, legendy, exemplá. Autor: MAURUS-biskupDielo: LEGENDA O SVÄTOM SVORADOVI A BENEDIKTOVI-legenda odohrávajúca sa na...

Humanistická a renesančná literatúra

1.2 Humanistická a renesančná literatúraNa Slovensku sa humanistická a renesančná literatúra rozvíjala v rokoch 1500-1650. Humanizmus:Tento myšlienkový prúd vznikol na konci 13. storočia hlavne pod vplyvom nových objavov a pokroku techniky. Pozornosť sa privrátila...

2. MATURINÁ OTÁZKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

2. MATURINÁ OTÁZKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKAStaršia slovenská literatúra1 Staršia slovenská literatúraPod staršou slovenskou literatúrou rozumieme literárnu tvorbu na území Slovenska v rokoch 800 až 1780. Delíme ju na Stredovekú, humanistickú a renesančnú , a...

Prekladová literatúra

1.1.1.1 Prekladová literatúraPrekladali sa hlavne liturgické texty – starý zákon, evanjeliá, ale takisto bizantské zakonníky a iné. Dielo: KYJEVSKÉ LISTYDielo: PRAŽSKÉ ZLOMKY1.1.1.2 Pôvodná literatúraAutor: KONŠTANTÍNDielo: PROGLAS-je to pravá slovanská báseň-Konštantínov oslavný predhovor k evanjeliu,...

Rímska literatúra

1.2.2 Rímska literatúraRímska literatúra sa rozvíjala v rozmedzí 3. st. pnl až 5 st. nl. Prakticky všetko prevzala z gréckej literatúry. Rozvíjalo sa tu ďalej rečníctvo a historiografia. Autor: GAIUS IULIUS CAESAR-historické a cestopisné...